TEKNOPARK

Genel adıyla Teknopark olarak bilinen oluşumlar bir veya birden fazla üniversite ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili, bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış, içinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüs olup kuralları ülkemizde 4691 numaralı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile düzenlenmiştir ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak adlandırılır...