TEKNOPARK

Faaliyetler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Teknopark'ın yanı sıra bir de Teknoloji Geliştirme Merkesi (Tek-Mer) Kurulumu için çalışmalara başlamıştır. Bunun için Orhanlı’da Üniversitemizin arazisi bu amaçla tahsis edilmiştir.