TEKNOPARK

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
25.10.1984 6473-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
26.06.2001 4691 - TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
28.02.2008 5746 - ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
02.03.2011 6170 - TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN