TEKNOPARK

Destek ve Teşvikler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile sağlanan teşvik ve desteklerin yanısıra, Ar-Ge ve inovasyon projeleri için çeşitli kurumlarca farklı destekler de sağlanmaktadır. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, Bölgesel Kalkınma Ajansları ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteklerinden bazıları bu bölümde özetlenmiştir, detaylı ve güncel bilgi kurumların kendi internet sayfasından temin edilebilir.

 

TÜBİTAK TEKNOLOJİ YENİLİK VE DESTEKLEME BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

 • 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1503 - TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı
 • 1505 - TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
 • 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Ayrıntılı bilgi ve elektronik başvuru için;http://www.tubitak.gov.tr/teydeb/

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm

 

 

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)

Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanmış olan uluslararası bir borç anlaşması gereğince kurulmuş bir vakıf olan TTGV 24 özel sektör, 5 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişiden oluşur.

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ile özel sektör ve kamunun uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü güçlendirmeyi hedefleyen TTGV, Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyonu desteklemektedir.

TTGV Destek Programları;

 • Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği 
 • Ticarileştirme Projeleri Desteği
 • İleri Teknoloji Projeleri Desteği
 • Çevre Proje Destekleri

Ayrıntılı bilgi için; http://www.ttgv.org.tr/tr

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME AĞI(KOSGEB)

1990 yılında kurulan KOSGEB, İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki  yerlerinin geliştirilmesi amacındadır. 2009 yılından itibaren imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ'lerin de gelişimini desteklemeyi üstlenmiştir.

KOSGEB destekleri;

 • KOBİ Proje Destek  Programı
 • Tematik Destek Programı
 • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
 • Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • Girişimcilik Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Püyasası Kobi Destek  Programı
 • Kredi Faiz Desteği 

Ayrıntılı bilgi için; http://www.kosgeb.gov.tr

 

SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

T.C Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan San-Tez Programı, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeyi ve akademik çalışmaların ticari ürüne dönüştürülmesini desteklemektedir.

San - Tez projelerine, Bakanlık tarafından, toplam proje bedelinin %75'i oranında destek verilmekte olup, proje bedelinin %25'i kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanmaktadır.

Sektör ve büyüklüğünden bağımsız olarak, katma değer yaratan işletmeler ve üniversiteler arasında işbirliği ile hazırlanan projeler bu programdan yararlanabilir.

Ayrıntılı bilgi için; http://www.sanayi.gov.tr

 

TEKNO GİRİŞİM DESTEĞİ

T.C Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı üniversitelerin eğitim programlarından bir yıl içinde mezun olabilecek lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile bu derecelerden herhangi birini en fazla beş yıl önce tamamlamış girişimcilere, teknolojik yenilik odaklı iş fikirlerini teşvik etmek üzere 100.000 TL tutarında "Tekno Girişim Desteği" vermektedir. Destek süresi 1 yıl olup, iş planı çerçevesinde ödenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için; http://www.sanayi.gov.tr

 

AVRUPA YATIRIM BANKASI (AYB) KREDİLERİ

Sanayi Projelerinde asgari 4, azami 15 yıl vade şartı konulmuştur. Faiz oranları en düşük düzeydedir. Kamu' da hükümet garantisi, özel sektör' de A düzeyinde notu olan banka teminatı gerekmektedir.

Bütçesi 25 milyon Euro kadar olan projeler Küçük ve Orta Boy proje,

Bütçesi 25 milyondan fazla olan projeler ise büyük projeler olarak kabul edilmektedir.

Krediden yararlanmak için KOBİ olma kriterleri sağlanmalıdır.

Kredi geri ödemesi 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıldır ve ödeme 6 ayda birdir.

Ayrıntılı bilgi için; http://www.eib.org

 

İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracatçı Birlikleri bölgelere göre ayrılmıştır dolayısıyla firmalar bağlı oldukları birliğe müracaat etmelidir.

Devlet Yardımları:

 • Yurtdışı Fuar Destekleri
 • Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi
 • Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
 • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadeleri

Ayrıntılı bilgi için; http://www.iib.org.tr/tr/

 

T.C MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

T.C Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından, öncelikli alanlar, ana sistem projelerinin hedef ve ihtiyaçları ile uyumlu, sanayi-üniversite-araştırma kuruluşu işbirliğini içeren öncelikli ve kritik teknoloji ağırlıklı AR-GE faaliyetleri desteklenmektedir. Müsteşarlık tarafınca belirlenen öncelikler arasında; Sistem Entegrasyonu, Network-Bilgi-Uydu-Sensör Sistemleri, Elektronik Harp, Füze-Güdüm-Kontrol alanlarında yapılacak çalışmalar yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için; http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/Sayfalar/default.aspx