TEKNOPARK

Hakkımızda

 

Genel adıyla Teknopark olarak bilinen oluşumlar bir veya birden fazla üniversite ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili, bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış, içinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüs olup kuralları ülkemizde 4691 numaralı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile düzenlenmiştir ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak adlandırılır.

 

Kuruluş Amacı

Medeniyet Teknopark’ın kuruluş amacı; üniversitemiz ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlayarak, teknolojik bilgi üretmek, yenilik geliştirmek, kalite, verimlilik ve maliyet unsurlarında iyileştirmeler sağlamak, bilgiyi ticarileştirmek, girişimciliği desteklemek, teknolojiyi yaygınlaştırmak, araştırmacılara ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlamak, uluslararası işbirliklerini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak olacaktır.

 

Hedefler

Medeniyet Teknoparkta kurulacak olan havacılık ve uzay, savunma sanayii, denizcilik, ileri elektronik, endüstriyel yazılım ve ileri malzemeler gibi alanlarda faaliyet gösterecek şirketlere İMÜ akademisyenleri ile ARGE desteği verilmesi, üretim sektörünün ARGE ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan araştırma projelerinde genç araştırmacıların istihdamı ve maddî olarak desteklenmesi, öğretim elemanlarının araştırma sonucu elde ettikleri bilgileri katma değeri olan ürünlere dönüştürmesi ve ticarileştirmesi hedeflenmektedir.